Címlap Hírek AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ingatlanok értékesítésére

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ingatlanok értékesítésére

Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2022.(II.21.) határozata alapján

 

1. A pályázatot kiíró megnevezése, székhelye

Nógrádsipek Község Önkormányzata

3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.

 

2. A pályázat célja

A Képviselő-testület a 10/2022.(II.21.) határozata alapján nyilvános pályázat önkormányzati ingatlanok értékesítésére.

 

3. Nógrádsipek Község Önkormányzata értékesítésre hirdeti az alábbi ingatlanokat:

Helyrajzi szám

Nógrádsipek 485/1

Nógrádsipek 485/2

Tulajdoni hányad

1/1

1/1

Alapterület (m2)

789

897

Megnevezés

Kivett beépítetlen terület

Kivett beépítetlen terület

Teher

Az ingatlan per-, teher- és igénymentes

Az ingatlan per-, teher- és igénymentes

Bruttó kikiáltási ár (Ft/m2)

1.000

1.000

Helyrajzi szám

Nógrádsipek 485/3

Nógrádsipek 485/4

Tulajdoni hányad

1/1

1/1

Alapterület (m2)

897

898

Megnevezés

Kivett beépítetlen terület

Kivett beépítetlen terület

Teher

Az ingatlan per-, teher- és igénymentes

Az ingatlan per-, teher- és igénymentes

Bruttó kikiáltási ár (Ft/m2)

1.000

1.000

Helyrajzi szám

Nógrádsipek 485/5

Nógrádsipek 485/6

Tulajdoni hányad

1/1

1/1

Alapterület (m2)

898

899

Megnevezés

Kivett beépítetlen terület

Kivett beépítetlen terület

Teher

Az ingatlan per-, teher- és igénymentes

Az ingatlan per-, teher- és igénymentes

Bruttó kikiáltási ár (Ft/m2)

1.000

1.000

 

Helyrajzi szám

Nógrádsipek 485/7

Nógrádsipek 485/8

Tulajdoni hányad

1/1

1/1

Alapterület (m2)

899

900

Megnevezés

Kivett beépítetlen terület

Kivett beépítetlen terület

Teher

Az ingatlan per-, teher- és igénymentes

Az ingatlan per-, teher- és igénymentes

Bruttó kikiáltási ár (Ft/m2)

1.000

1.000

 

Helyrajzi szám

Nógrádsipek 485/9

Tulajdoni hányad

1/1

Alapterület (m2)

784

Megnevezés

Kivett beépítetlen terület

Teher

Az ingatlan per-, teher- és igénymentes

Bruttó kikiáltási ár (Ft/m2)

1.000

 

4. Az ingatlanok hasznosítási lehetőségei

Az ingatlanok a helyi építési szabályzat előírásai szerint gazdasági terület kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz) építési övezetbe tartoznak, amely elsősorban a nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.

A kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezhető mindenfajta nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, igazgatási és egyéb irodaépület, parkolóház, üzemanyagtöltő, sportépítmény, valamint a vonatkozó előírások figyelembe vételével kivételesen elhelyezhető egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, és egyéb közösségi szórakoztató épület.

 

A gazdasági terület kereskedelmi szolgáltató építési övezet előírásai:

(1) Az építési övezetben az építési telkek beépítési módja: szabadon álló.

(2) A kialakítható megengedett legkisebb telekterület: 2000 m2.

(3) A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 45%.

(4) A megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,5m.

(5) Az építési telek legkisebb zöldfelülete: 20%.

(6) Az építési telkek csak teljes közművesítettség esetén építhetők be.

(7) A terepszínt alatti építmények szintterülete legfeljebb az építési telek területének 55 %-a lehet. A vonatkozó jogszabályok szerint elhelyezhető épületek és melléképítmények pinceszintjeinek, terepszínt alatti építményeknek továbbá terepszínt alatti melléképítményeknek együttesen számított szintterülete.

(8) Az építési övezet építési telkein a terület rendeltetésszerű használatához szükséges melléképítmények a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint elhelyezhetők. (Lásd: helyi építési szabályzat 1. sz. függelék)

5. A pályázat meghirdetése

A pályázatot a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján kell közzétenni.

 

6. Fizetési feltételek

A vételárat a szerződéskötéskor kell egy összegben megfizetni vagy átutalni.

 

7. Az ajánlat tartalmi elemei

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát:

a) az ajánlattevő neve, székhelye (lakóhelye), telefonszáma, e-mail címe,

b) nyilatkozat a 60 napos ajánlati kötöttség vállalására, melynek kezdő időpontja az ajánlatok bontásának napja,

c) a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására, az általa vállalt kötelezettségekre és a vételár összegére, a fizetés módjára vonatkozóan,

d) az ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogyan kívánja hasznosítani az ingatlant.

 

8. Pályázati biztosíték

A kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.

 

9. Az ajánlatok benyújtásának helye, módja és időpontja

Az ajánlatot zárt borítékban, papíralapon 1 példányban személyesen vagy postai úton kell benyújtani a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal Nógrádsipeki Kirendeltségén (3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.) 2022. március 25. 13.00 óráig. Az ajánlat külső csomagolásán szerepeljen az ajánlattevő személy neve, címe, és a "Vételi ajánlat .... hrsz" szöveg.

 

10. Az ajánlatok felbontása

Az ajánlatok felbontásának helye és ideje:

Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal Nógrádsipeki Kirendeltsége

2022. március 25. 13.00 óra

 

11. Az ajánlatok elbírálási szempontja

A pályázatok elbírálásának szempontja a legmagasabb összegű ajánlati ár, azzal, hogy egyenlő összegű ajánlati árak esetén a képviselő-testület versenytárgyalást tart.

 

12. Döntés

A döntést Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozza meg, a soron következő ülésén.

 

13. További információ

A pályázattal kapcsolatban kérdéseket írásban fogadunk a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot érvényes ajánlatok esetén is eredménytelennek nyilváníthatja.

Amennyiben az ajánlattevő jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, az ajánlatnak tartalmaznia kell a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot.

 
Sajtóközlemény
Hirdetés
Hirdetés
Étlap
Hirdetés
Hirdetés
Szavazások
Mit látna szívesen a honlapon?
 
Keresés