Címlap Hírek Hirdetmény - önkormányzati ingatlanok értékesítése

Hirdetmény - önkormányzati ingatlanok értékesítése

Nógrádsipek Község Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013.(VI. 11.) önkormányzati rendelet 10. § (3) a) pontja alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

 

Pályázati felhívás

1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Nógrádsipek Község Önkormányzata

3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.

2.) A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése

3.) A pályázat jellege: a pályázat nyilvános

4.) A pályázat tárgya:

Nógrádsipek 12 helyrajzi számú, 1627 m2 kivett beépítetlen terület

Nógrádsipek 13 helyrajzi számú, 1267 m2 kivett beépítetlen terület

Nógrádsipek 14 helyrajzi számú, 1051 m2 kivett beépítetlen terület

megnevezésű, természetben a Nógrádsipek, Árpád úton található Nógrádsipek Község Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlanok értékesítése.

Az ingatlanok per-, teher- és igénymentesek.

Az ingatlanokra vonatkozó szabályozási előírások megtekinthetők:

http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg2ed9dr2eo5dt8ee9em8cj3by6cd5by6ce7bz2cf9m

Az ingatlanok kikiáltási ára: bruttó 500.- Ft/m2, azaz bruttó ötszáz forint/négyzetméter.

5.) Az ajánlatok benyújtásának helye: Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal Nógrádsipeki Kirendeltsége (3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.)

6.) Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani. A borítékon csak az ajánlattal érintett ingatlan helyrajzi számát és az ,,ajánlat” szót kérjük szerepeltetni. Egyszerre több ingatlanra is lehet ajánlatot tenni.

7.) A pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálásának szempontja a legmagasabb összegű ajánlati ár, azzal, hogy egyenlő összegű ajánlati árak esetén a képviselő-testület versenytárgyalást tart.

8.) Az ajánlat minimális tartalmi elemi a következők:

- az ajánlattevő neve és címe/székhelye

- az ajánlattal érintett ingatlan megjelölése

- a vételár összegére tett megajánlás (bruttó módon, Ft-ban meghatározva)

- a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat;

- az ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogyan kívánja hasznosítani az ingatlant.

9.) Az ajánlatok benyújtása, döntés:

Ajánlat 2020. augusztus 31. napjáig 10. óráig beérkezőleg nyújtható be.

A döntést Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozza meg, várhatóan a 2020. szeptemberi ülésén.

10.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 90 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

11.) A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető az önkormányzati hivatalban személyesen, vagy a 32/589-010 telefonszámon.

12.) Pályázati biztosíték: a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.

13.) Egyéb rendelkezések:

Az ingatlanokat megtekinteni a pályázat kiírójával előzetesen egyeztetett időpontban lehet, időpont egyeztetésre a 32/589-010 telefonszámon van lehetőség.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítheti.

A pályázati kiírás 2020. augusztus 3. napján Nógrádsipek Község Önkormányzata honlapján és hirdetőtábláin kerül meghirdetésre.

 
Sajtóközlemény
Hirdetés
Hirdetés
Étlap
Hirdetés
Hirdetés
Szavazások
Mit látna szívesen a honlapon?
 
Keresés