Címlap Ügytipusok Gondnokság

Gondnokság


Tájékoztató az ügyéntézésről

Az a nagykorú személy, akit a bíróság jogerős ítéletével cselekvőképességet korlátozó, ill. cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett, gondnokolt.

Illetékesség:

Nógrádsipeki ügyfelek vonatkozásában a Balassagyarmati Városi Bíróság

Elérhetőség: 2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 2.

Telefon: 35/501-200

Weboldal: Balassagyarmati Városi Bíróság

Drótposta: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Bokori, Cserhátszentiváni, Kutasói ügyfelek vonatkozásában a Pásztói Városi Bíróság

Elérhetőség: 3060 Pásztó, Fő út 36.

Telefon: 32/460-059

Weboldal: Pásztói Városi Bíróság

Drótposta: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Perindításra jogosult:

 • a gondnokság alá helyezendő személy házastársa, bejegyzett élettársa, testvére, egyeneságbeli rokona,
 • a gondnokság alá helyezendő személy állandó lakhelye szerint illetékes gyámhivatal,
 • ügyész

Ha a gondnokság alá helyezés szükségességéről a gyámhivatal tudomást szerez, a gondnokság alá helyezési eljárást meg kell indítania, ha ezt a fent felsorolt közeli hozzátartozók a gyámhivatalnak a perindítás szükségességéről való tájékoztatását követő 60 napon belül nem teszik meg.

Illetékesség:

Nógrádsipeki ügyfelek vonatkozásában a Szécsényi Városi Gyámhivatal

Elérhetőség: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Drótposta: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Telefon: 32/370-199/133 mellék

 

Bokori, Cserhátszentiváni, Kutasói ügyfelek vonatkozásában a Pásztói Városi Gyámhivatal

Elérhetőség: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35.

Drótposta: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Telefon: 32/461-201/155 mellék


A perindításhoz szükséges iratok:

 • keresetlevél 4 példányban,
 • a gondnokság alá helyezendő születési anyakönyvi kivonata (másolat),
 • pszichiátriai szakvélemény,
 • amennyiben a gondnokság alá helyezendő személy rendelkezik ingatlannal, annak tulajdoni lapja,
 • a gondnokság alá helyezendő személy jövedelemigazolása, ill. nyugdíjszelvénye.


Gondnokrendelés előtt a gyámhivatal megvizsgálja:

 • a gondnokrendelés okát,
 • van-e nevezett gondnok,
 • a gondnokolt kinek a gondozásában áll,
 • van-e olyan házastárs, szülő vagy más hozzátartozó ill. rokon, akit gondnokul ki lehet rendelni,
 • van-e vagyona a gondnokrendeléssel érintett személynek.

Gondnok lehet minden nagykorú személy, akivel szemben nem áll fenn az alábbi kizáró körülmények valamelyike. Gondnokságot nem viselhet az:

 • aki gondnokság alatt áll,
 • aki a szülői felügyeletet megszüntető vagy közügyektől eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll,
 • szociális, egészségügyi, nevelési-oktatási, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi intézmény dolgozója az intézményben elhelyezett, ill. felvett, valamint a területi egészségügyi és szociális szolgáltatás dolgozója a gyógyítása, gondozása alatt álló személy részére,
 • a gyámhivatal gyámügyi ügyintézője a gyámhivatal előtt folyó gondnoksági ügyekben,
 • aki a gondnokolttal tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződést kötött.
A gondnok működésében a gyámhatóság rendszeres felügyelete és irányítása alatt áll. Működéséről, a gondnoksága alatt álló gondnokolt ügyeiről bármikor köteles felvilágosítást adni a gyámhivatalnak. A gondnok a vagyonkezelésről – eltérő rendelkezés hiányában – évente köteles a gyámhatóságnak számot adni.
A gondnok működéséért díjazást nem követelhet, a gondnokolt megélhetését szolgáló jövedelmeket az ő kezéhez kell folyósítani. A korlátozottan cselekvőképes gondnokolt jövedelmének 50 %-ával szabadon rendelkezik.

A gondnokság megszűnik, ha a bíróság ítélete a gondnokságot megszünteti vagy a gondnokolt meghal.
 
Sajtóközlemény
Hirdetés
Hirdetés
Étlap
Hirdetés
Hirdetés
Szavazások
Mit látna szívesen a honlapon?
 
Keresés