Címlap Ügytipusok Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság


Ügyfélfogadás:

hétfő: 8.00-15.30 óráig 
kedd: 8.00-12.00 óráig
csütörtök: 8.00-12.00 óráig

Illetékességi területünk: Nógrádsipek, bejelentett lakóhellyel rendelkező

a) magyar állampolgárokra,
b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre,
c) letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre,
d) a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre,
e) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott személyekre

terjed ki.

Ügyintézési határidő: 8 nap, amely egy esetben meghosszabbítható.  (A határidőbe nem számít bele a hiánypótlás)

Ügyintéző:
Nógrádsipek: Pifka Ferenc, 32/589-010

Ügyfél
Joga:

-  kérelmet nyújtson be,
-  kérelmét a döntésig módosítsa,  visszavonja
- önmaga helyett megbízottja járjon el,
- saját ügye irataiba betekintsen,
- nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje,
- meghallgatást, bizonyítékok beszerzését kérje,
- jogorvoslattal éljen,

Kötelezettsége:
- idézésnek eleget tenni,
- hiánypótlásnak eleget tenni,
- jóhiszeműen közreműködni.

Vonatkozó jogszabályok: A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a végrehajtásáról kiadott 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet

Kérelem benyújtása:

Kérelmet írásban lehet benyújtani a tájékoztatóban foglalt mellékletekkel a Körjegyzőség székhelyén (3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.), valamint telephelyén (3066 Cserhátszentiván, Kossuth út 1.) ügyfélszolgálati időben.

 

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság és járulékfizetés alapjának igazolása

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítható meg szociális rászorultsága,
a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át (2010-ben:34.200 Ft),
b) aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át       (2010-ben:42.750 Ft) nem haladja meg, és családjának vagyona nincs.
A szociális rászorultság igazolásáról a jegyző hatósági bizonyítványt állít ki. A bizonyítvány érvényességi ideje legfeljebb 1 év.

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igazolása  iránti  kérelmet írásban kell benyújtani , amely  tartalmazza
- a kitöltött  KÉRELEM nyomtatványt, valamint mellékletként         
- az igénylő és családtagjai jövedelemigazolását,
- az igénylő és családtagjai vagyonnyilatkozatát,
- annak igazolása, hogy az egészségügyi szolgáltatásra más jogcímen nem jogosult.

 
Sajtóközlemény
Hirdetés
Hirdetés
Étlap
Hirdetés
Hirdetés
Szavazások
Mit látna szívesen a honlapon?
 
Keresés