Címlap Ügytipusok Adó- és értékbizonyítvány

Adó- és értékbizonyítvány


Ügyfélfogadás:

hétfő: 8.00-15.30 óráig 
kedd: 8.00-12.00 óráig
csütörtök: 8.00-12.00 óráig

Illetékességi területünk: Nógrádsipek közigazgatási területén található ingatlanok vonatkozásában áll fenn.

Ügyintézési határidő: 8 nap

Ügyfél joga:

- kérelmet nyújtson be
- kérelmét a döntésig módosítsa, visszavonja
- önmaga helyett megbízottja járjon el
- saját ügye irataiba betekintsen,
- nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje
- meghallgatást kérjen

Ügyfél kötelezettsége:

- idézésnek eleget tenni,
- hiánypótlásnak eleget tenni,
- jóhiszeműen közreműködni.

 

Ügyintéző:
Nógrádsipek: Pifka Ferenc, 32/589-010

Vonatkozó jogszabályok:

- 149/1997. (IX.10.) kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
- 6/1958 (VII.4.) IM rendelet a hagyatéki eljárásról 
- 1990. évi XCIII törvény az illetékekről
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Kérelem benyújtása:

Kérelmet írásban lehet benyújtani a tájékoztatóban foglalt mellékletekkel a Körjegyzőség székhelyén (3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.), valamint telephelyén (3066 Cserhátszentiván, Kossuth út 1.) ügyfélszolgálati időben.

 

Az eljárása ismertetése:

Adó- és értékbizonyítvány kiállítása során az ingatlanok értékbecslésére kerül sor, mely érték felülbírálatul szolgál külföldiek vagy kiskorúak ingatlannal kapcsolatos jogügyleteinél,  hagyatéki eljárás során a közjegyzői illeték alapját képezi, illetve a bírósági végrehajtás esetén az értékmeghatározás alapját képezi.

Az eljárás társhatóság megkeresésére indul hagyatéki eljárás, illetve a gyámhatósági eljárás esetén. Kérelemre indul külföldi állampolgár ingatlanszerzése esetén.

Az ingatlan értékbecslését helyszíni szemle alapján készíti el az ügyintéző. A helyszíni szemléről szükség esetén értesíti az érdekelt feleket.

A bizonyítvány kiállítása során az értékelő figyelembe veszi az ingatlan fekvését, megközelíthetőségét, közművesítettségét, az épület korát, állapotát felszereltségét, komfortfokozatát, nagyságát.

Azt adó- és értékbizonyítvány kiállítása után az értékelő az eredeti példányt a kiállítást  kérő szervnek vagy személynek megküldi illetve átadja. (Illetékmentesen történik az adó- és értékbizonyítvány kiállítása társhatóság megkeresése esetén hagyatéki, gyámhatósági eljáráshoz. Meghatározott összegű illetéket kell leróni külföldi állampolgár - kivéve Európai Unió tagállam állampolgára - ingatlanszerzéséhez szükséges adó- és értékbizonyítvány kiállítása esetén.) A bizonyítvány átadásával illetve kézbesítésével fejeződik be az eljárás.

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni:

- 4.000 Ft-os illetékbélyeg
- tulajdoni lap
- gyámhatósági eljáráshoz adásvételi szerződés
 
Sajtóközlemény
Hirdetés
Hirdetés
Étlap
Hirdetés
Hirdetés
Szavazások
Mit látna szívesen a honlapon?
 
Keresés