Címlap Ügytipusok Vagyonhasznosítási ügyek

Vagyonhasznosítási ügyek


Kérelem benyújtása: Kérelmet - a gyorsabb ügyintézés érdekében - (személyesen) írásban lehet benyújtani a Körjegyzőség ügyfélszolgálatánál és telephelyén ügyfélfogadási időben.

Általános tájékoztató az ügyintézésről: 

Az eljárás az ügyfél vagy megbízottja által írásban benyújtott kérelme alapján indul. Valamennyi kérelem adott ügyintézőhöz kerül a következő pontokban felsoroltak szerint. Az előírt mellékletek becsatolása után az ügyintéző a kérelemben előadottakat megvizsgálja. A hiányzó iratok beszerzése érdekében esetleg hiánypótlási felhívás kibocsátására kerül sor. A jogszabályi feltételek teljesülése esetén a polgármester hozza meg a döntést az ügyben. A döntés írásba foglalását megelőzően az ügyintézők nem jogosultak az ügyről tájékoztatást adni, azonban ezt követően minden esetben írásban tájékoztatják az ügyfeleket.

A kérelmek általában nem a Közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.törvény hatálya alá tartoznak, így az abban szabályozott határidők és díjak a Körjegyzőségre nem vonatkoznak.

Ügyfél joga:
- kérelmet nyújtson be,
- kérelmét a döntésig módosítsa, visszavonja,
- önmaga helyett megbízottja járjon el,
- saját ügye irataiba betekintsen,
- nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje,
- meghallgatást, bizonyítékok, beszerzését kérje.

Ügyfél kötelezettsége :
- idézésnek eleget tenni,
- hiánypótlásnak eleget tenni,
- jóhiszeműen közreműködni.  

Vonatkozó jogszabályok:
- 1990. évi LXV. tv. A helyi önkormányzatokról
- 1991. évi XXXIII. tv. az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról
- -1993. évi LXXVIII. tv. A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
- 1997. évi CXLI. tv. az ingatlan-nyilvántartásról
- 1972. évi 31. tvr. az ingatlan-nyilvántartásról
- 1959. IV. tv Polgári törvénykönyv
- 2001. évi LXIV. tv a kulturális örökség védelméről
- 4/2005. (II.5.) önkormányzati vagyonrendelet
- a mindenkor hatályos Polgármesteri és Jegyzői intézkedések

Vagyonhasznosítási ügyek:

Illetékességi terület:  a Körjegyzőségi települések közigazgatási határain belül

Ügyintézők:

Nógrádsipek: Szita Bertalanné, 32/589-010

Bokor, Cserhátszentiván, Kutasó: Erineczné Maglódi Szilvia, 32/382-026


Pályázat:

Az Önkormányzatok tulajdonában álló telekingatlanokat az Önkormányzatok főszabály szerint nem kívánják bérbeadás útján hasznosítani. E helyett a telekingatlanok tulajdoni jogát bocsátják értékesítésre. A pályázati kiírás a megjelenését követően megtalálható a honlap "Körjegyzőség - Hirdetőtábla” menüjében.

 
Sajtóközlemény
Hirdetés
Hirdetés
Étlap
Hirdetés
Hirdetés
Szavazások
Mit látna szívesen a honlapon?
 
Keresés