Címlap Ügytipusok Gyermekszületési támogatás

Gyermekszületési támogatás


Ügyfélfogadás:
hétfő: 8.00-15.30 óráig 
kedd: 8.00-12.00 óráig
csütörtök: 8.00-12.00 óráig 


Ügyintézési határidő: 60 nap.

Ügyintézők:

Nógrádsipek: Pifka Ferenc, 32/589-010

Ügyfél joga:
-  kérelmet nyújtson be,
-  kérelmét a döntésig módosítsa,  visszavonja
- önmaga helyett megbízottja járjon el,
- saját ügye irataiba betekintsen,
- nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje,
- meghallgatást, bizonyítékok beszerzését kérje,
- jogorvoslattal éljen,

Kötelezettsége:
- idézésnek eleget tenni,
- hiánypótlásnak eleget tenni,
- jóhiszeműen közreműködni.

Vonatkozó  jogszabályok:
6/2007. (VI. 13. )  önkormányzati rendelet a gyermekszületési támogatásról

Kérelem benyújtása:
Kérelmet írásban lehet benyújtani a rendeletben foglalt mellékletekkel a Körjegyzőség székhelyén  (3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.) és telephelyén (3066 Cserhátszentiván, Kossuth út 1.) ügyfélszolgálati időben.

Gyermekszületési támogatásra jogosult:


Nógrádsipek

Gyermekszületési támogatásra (a továbbiakban: támogatás) jogosultak a nógrádsipeki állandó bejelentett lakcímmel rendelkező azon szülők, akiknek 2007. július 1-je után nógrádsipeki gyermekük születik.

Nógrádsipeki szülőknek minősülnek azok, akik a gyermek születését közvetlenül megelőzően legalább egy évig folyamatosan Nógrádsipek község közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel rendelkeznek és életvitelszerűen Nógrádsipeken laknak.

Nógrádsipeki szülők nógrádsipeki gyermekének minősül az a gyermek, akinek mindkét szülője megfelel a fenti feltételeknek.

A támogatás írásbeli kérelemre adható. A kérelemhez be kell nyújtani a nógrádsipeki védőnői szolgálat igazolását, hogy a szülő a terhesgondozáson részt vett, továbbá a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, valamint mindkét szülő lakcímkártyáját.

A támogatás mértéke 100.000.- Ft gyermekenként, amelyet az Önkormányzat az éves költségvetésében elkülönített keretéből finanszíroz.

A támogatás kifizetése az Önkormányzat házipénztárából készpénzben történik.

A támogatás a kérelem benyújtásától számított 6 héten belül kerül kifizetésre.

A támogatást a jogosultak részére a Polgármester adja át.

 
Sajtóközlemény
Hirdetés
Hirdetés
Étlap
Hirdetés
Hirdetés
Szavazások
Mit látna szívesen a honlapon?
 
Keresés