Címlap Ügytipusok Kereskedelmi tevékenység bejelentése, üzletköteles termékek működési engedélyezése

Kereskedelmi tevékenység bejelentése, üzletköteles termékek működési engedélyezése


 

Ügyfélfogadás:

hétfő: 8.00-15.30  
kedd:  8.00-12.00
csütörtök:  8.00-12.00 

Illetékességi területünk: Nógrádsipek község közigazgatási területe 

Ügyintézési határidő: 15 nap

Ügyintéző:
Nógrádsipek: Pifka Ferenc, 32/589-010

Ügyfél joga:

-  kérelmet nyújtson be
-  kérelmét a döntésig módosítsa,  visszavonja
-  önmaga helyett megbízottja járjon el
-  saját ügye irataiba betekintsen,
-  nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje
-  meghallgatást, bizonyítékok beszerzését kérje

Kötelezettsége:

-  idézésnek eleget tenni,
-  hiánypótlásnak eleget tenni,
-  jóhiszeműen közreműködni.

Vonatkozó  jogszabályok: 

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
- A kereskedelemről szóló, módosított 2005. évi CLXIV. törvény
- A gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény
- A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.)

A fent felsorolt jogszabályok értelmében jelentősen változott a kereskedelmi tevékenységek folytatásával kapcsolatos szabályozás. A hatályos jogszabályok európai jogharmonizációs kötelezettségnek eleget téve leegyszerűsödött a kereskedelmi tevékenység hatósági ügyintézése. A kereskedő a kereskedelmi tevékenység folytatását – a honlapunkon letölthető bejelentő kitöltésével – a Körjegyzőségen bejelenti. Üzletköteles termékek forgalmazása esetén (pld: dohánytermék, állatgyógyászati készítmények, növényvédő szerek) a kereskedő működési engedély iránti kérelmet nyújthat be.

Bejelentés benyújtása

A bejelentőt – vagy a működési engedély iránti kérelmet – a gyorsabb ügyintézés, és pontosabb adattartalom érdekében – írásban lehet benyújtani a tájékoztatóban foglalt melléklettel és meghatározott illeték / szolgáltatási díj lerovásával a Körjegyzőség székhelyén (3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.) vagy telephelyén (3066 Cserhátszentiván, Kossuth út 1.)

A bejelentő kereskedelmi tevékenység folytatására (ez a leggyakoribb eset) az alábbiakat tartalmazza:
- a kitöltött bejelentő az ügyfél aláírásával, továbbá
- a bejelentő eljárási illetéke:
- 2.200 Ft – ha kereskedelmi tevékenység folytatásáról van szó
- illetékmentes – ha meglévő engedély adatváltozásáról van szó (kivéve üzletköteles termékek esete)
- az üzlet használatának jogcímét igazoló irat (pld: bérleti szerződés)

A bejelentő nyomtatvány letölthető.


A működési engedély iránti kérelem  (csak üzletköteles termékek árusítása esetén) az alábbiakat tartalmazza:
- a kitöltött kérelem az ügyfél aláírásával,
- a kérelem illetéke:
- 10.000 Ft – új kérelem esetén
- 3.000 Ft – adatmódosítás esetén

A kérelem nyomtatvány letölthető.

Fontos tudni:

A kereskedő a kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló szándékát köteles a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.
A bejelentést követően a kereskedelmi tevékenység megkezdhető, illetve folytatható.
A 2009. október 1. előtt már működő és hatályos működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében a kereskedőnek csak adatváltozás esetén kell új bejelentőt vagy kérelmet benyújtania a hatósághoz. A meglévő működési engedélyek tehát érvényesek; azokat nem kell lecserélni, csak adatváltozás esetén!
A bejelentést követően a kereskedelmi hatóság a kereskedőt és az általa forgalmazott termékkört nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás adatai közérdekből nyilvánosak, azokat a kereskedelmi hatóság interneten naprakészen közzéteszi.

A kereskedő adatváltozás (pld.: székhelycím, termékkör változás, nyilvántartási idő megváltozása) esetén köteles az adatváltozást a kereskedelmi hatóságnál bejelenteni.

Az eljárási illetéket illetékbélyegen kell leróni, amelyet Postán lehet beszerezni.

 

 

akadalymentes

Letöltés:  Szálláshely üzemeltetési engedély iránti kérelem

 

 
Sajtóközlemény
Hirdetés
Hirdetés
Étlap
Hirdetés
Hirdetés
Szavazások
Mit látna szívesen a honlapon?
 
Keresés