Címlap Hírek

Hírek

Meghívó: Közmeghallgatás


Nógrádsipek Község Képviselő-testülete

2015. december 12-én, szombaton, 17:00-kor

a Balás Kúriában

Közmeghallgatást tart.

Tervezett napirend:

  1. Tájékoztató a 2014. évi közmeghallgatás óta történt fontosabb eseményekről, az Önkormányzat működéséről ( Előterjesztő: Vizi Zoltán polgármester)
  2. Tájékoztató a 2016. évi tervekről, elképzelésekről (Előterjesztő: Vizi Zoltán polgármester)
  3. Lakossági hozászólások, javaslatok, kérdések, válaszok

 

Megjelenésére számítva, tisztelettel:

 

Vizi Zoltán sk.

polgármester

 

MEHGÍVÓ - Hulladékgazdálkodási fórum

2015.12.03-án 16:00-tól, Nógrádsipeken a Balás Kúriában:

Thumbnail image

 

IPOLY EURO PARTY2015

 

galabocs

 

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 258 állampolgár részvételével, akik közül 90 Galábocs település (Szlovákia) 26 Atid település (Románia), 32 Posná település (Csehország), 50 Nógrásdipek település (Magyarország), 50 Verőce település (Magyarország), 10 Torregrotta város/település (Olaszország) lakosai.

Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Galábocs (Szlovákia) volt, 20/08/2015 és 24/08/2015 között.

Bővebben...

 

Hivatali hírek

Figyelem!

Eb összeírás a telülésünkön 2015 február 1 és 28. között

felhívás megtekintése

bejelentőlap


Az Országgyűlés 2015. január 1-jei hatállyal nagymértékben átalakította a magánfőzés szabályait, melynek következtében a jogalkotó a magánfőzésre vonatkozó adóbevallással, az átalányadó befizetésével, továbbá a magánfőző által birtokolt desztillálóberendezéssel kapcsolatos eljárást az önkormányzati adóhatósághoz telepítette.

A magánfőző, a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 67/A. § (6) bekezdése alapján a vámhatóságnak köteles bejelenteni a törvényesen lefőzhető mennyiséget meghaladó párlatot és kérni annak megsemmisítését.

A magánfőzés szabályai

A magánfőzés keretében előállított párlat a magánfőző és háztartása személyes fogyasztásra szolgál. Magánfőzés átalányadója: "Az előállított magánfőzött párlat adója évi 1000 Forint, amelyet a magánfőző fizet meg." Kiegészítés részünkről: A magánfőző egy évben 100 liter 50%-os párlatot állíthat elő, mely után 1000 Forint átalányadót köteles fizetni.

Magánfőző bejelentési kötelezettsége és az illetékes hatóság: "A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz."

Magánfőzői átalányadó megfizetésének módja, helye, elévülés: " A magánfőző az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig együtt teljesíti a lakóhelye szerinti önkormányzat adóhatóságához. Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási (1000 Forint) kötelezettsége." " Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási kötelezettség bevallási határidejétől számított 1 év elteltével évül el." " A magánfőző átalányadójából származó bevétel a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzatnak a bevétele." " A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban az önkormányzati adóhatóság jár el."

A magánfőzött párlat felhasználása: " A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető. " " Az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a többletmennyiséget köteles bejelenteni és gondoskodni a megsemmisítéséről."

NYOMTATVÁNYOK

 

Adventi várakozás az iskolában

„Minden advent alkalom:
győzhetsz saját magadon!

Minden advent ítélet:

így kellene – s így élek!”

Az adventi időszak kiemelt szerepet tölt be életünkben, s nincs ez másképp az iskolában sem. Advent 1. vasárnapjától kezdődően egészen karácsonyig számtalan programot szervezünk diákjaink, nevelőink számára.

Tovább a teljes tartalomra...

 

Közmeghallgatás

M e g h í v ó

 

Értesítem, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. és 54. §-a alapján Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2014. december 21-én /vasárnap/ 16.45 órakor

közmeghallgatást

tart.

Helye: Nógrádsipek, József A. út 6. (volt Balás-kúria)

Tervezett napirendek:

1. A Bátonyterenyei BÁVÜ Városüzemeltetési Nonprofit Kft. tájékoztatója a szilárd hulladékszállításról

Előterjesztő: Nagy Attila ügyvezető

2. Beszámoló a 2013. évi falugyűlés óta történt fontosabb eseményekről, az önkormányzat működéséről

Előterjesztő: Vizi Zoltán polgármester

3. Tájékoztató a 2015. évi tervekről, elképzelésekről

Előterjesztő: Vizi Zoltán polgármester

4. Lakossági hozzászólások, javaslatok, kérdések, válaszok

Megjelenésére, aktív közreműködésére számítok.

 

Nógrádsipek, 2014. december 5.

 

Vizi Zoltán
polgármester

 

Karácsonyi családi kézműves délután

„Minden advent kegyelem:
vétkem jóvátehetem.
Minden advent vigalom:
Isten Úr a viharon!”

 

Tisztelt Nógrádsipekiek!

 

A Nógrádsipeki Fiatalok Közhasznú Egyesülete-Kézműves Csoportja, a Nógrádsipeki Keresztény Általános Iskola és Óvoda gyermekei és nevelőtestülete, a Vadrózsa Hagyományőrző Egyesület tagjai meghívják Önt a 2014. december 14-én tartandó karácsonyi családi kézműves délutánra.

Program:

  • Gyülekező az iskolában 13:45 perc
  • Kézműves foglalkozások 13:50-15:30 percig
  • Adventi gyertya meggyújtása műsorral 15:35 perc
  • A gyertyagyújtás után a kézműveskedés folytatódik az iskolában.

A program ideje alatt meleg teáról, forralt borról és süteményről gondoskodunk. Várjuk a kedves falubeliek felajánlásait ezzel kapcsolatban!

Legyünk együtt minél többen, szeretetben ezen a napon!

 

„A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni. A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.”


 

advent

 

 

 

 

Nógrádsipek Helyi Választási Bizottság határozatai a polgármester- és a helyi önkormányzati képviselőválasztás eredményéről

A Nógrádsipek Helyi Választási Bizottság 16/2014. (X.12.) határozata

A Nógrádsipek Helyi Választási Bizottság 17/2014. (X.12.) határozata

 
További cikkeink...
Sajtóközlemény
Hirdetés
Hirdetés
Étlap
Hirdetés
Hirdetés
Szavazások
Mit látna szívesen a honlapon?
 
Keresés