Hírek

Tájékoztató a lakossági barnakőszén mennyiség igény felmérésről

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

Írta: Administrator 2022. szeptember 26. hétfő, 08:45

Tisztelt Nógrádsipeki Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Belügyminisztérium az önkormányzatok közreműködését kérte, a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.

Az igényfelmérés során az önkormányzatnak összesített adatokat szükséges rögzítenie az e célt szolgáló adatlapon, mely adatok az igényt jelző háztartások száma és a barnakőszén összesített mennyisége mázsában kifejezve.

Amennyiben az Ön háztartásában barnakőszénnel üzemelő tüzelőberendezés működik, kérjük juttassa el Hivatalba, vagy Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre az alábbi adatokat:

 • bejelentő neve
 • a háztartás címe
 • a 2022/2023-as fűtési idényben a tervezett barnakőszén-felhasználás, mázsában megadva

Az adatgyűjtés határideje: 2022.09.30

A Belügyminisztérium Önkormányzati államtitkárának, Dr. Dukai Miklósnak a tájékoztatása alapján a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

 

MAGYAR FALU PROGRAM – Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása - 2022 (MFP- BJA/2022)

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

Írta: Administrator 2022. szeptember 26. hétfő, 00:00

Kedvezményezett neve: Nógrádsipek Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása - 2022 (MFP- BJA/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Járdafelújítás Nógrádsipeken (3345737853)

Támogatás összege: 9.998.148.- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Jelen projekt keretében a Nógrádsipek, József Attila úti, a Mikszáth úti és a 262/1 hrszú önkormányzati tulajdonú járdák egyes szakaszainak felújítására került sor.

Pályázatunk célja az volt, hogy a meglévő rossz állapotú, elhasználódott beton burkolatú járdákat felújítsuk.

A felújított járdaszakaszok a község központi és délkeleti részén húzódnak, közvetlen a Rákóczi út, József Attila út és Mikszáth utak mentén, mindösszesen 254 méter hosszan. A munkálatok elvégzésére a Zöld Élet Szociális Szövetkezettel kötöttünk vállalkozási szerződést 2022. május 17-én. A meglévő József Attila és Mikszáth úti járdaszakaszok elbontásával, vasháló beépítésével, a fagyvédő réteg, valamint C20/25 betonburkolat megépítésével került kialakításra a járda. A település központi részén található 262/1 hrsz. területen már korábban megépítésre került a fagyvédő és alapréteg, valamint a kétoldali kerti szegélyek. Itt a már elkészült szegélyezett járda alap térkő burkolatot kapott, a térkő hézagai kvarchomokkal beseprésre kerültek. A műszaki átadás-átvételi eljárásra 2022. július 29-én került sor.

A fejlesztéssel megoldódott az érintett lakóingatlanok, valamint az emlékpark akadálymentes és biztonságos megközelítése.


Magyar Falu Program


 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ingatlan értékesítésére 274. hrsz

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

Írta: Administrator 2022. szeptember 23. péntek, 13:31

Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének

24/2022.(IX.22.) határozata alapján

 

1. A pályázatot kiíró megnevezése, székhelye

Nógrádsipek Község Önkormányzata

3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.

 

2. A pályázat célja

A Képviselő-testület a 24/2022.(IX.22.) határozata alapján nyilvános pályázat önkormányzati ingatlan értékesítésére.

 

3. Nógrádsipek Község Önkormányzata értékesítésre hirdeti az alábbi ingatlant:

Helyrajzi szám

Nógrádsipek 274

Tulajdoni hányad

1/1

Alapterület (m2)

1773 m2

Megnevezés

kivett lakóház, udvar

Teher

Az ingatlan per-, teher- és igénymentes

Bruttó kikiáltási ár (Ft)

13.000.000.-

 

Bővebben: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ingatlan értékesítésére 274. hrsz

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ingatlanok értékesítésére - 043/3, 043/4 és 043/8 hrszu ingatlanok

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

Írta: Administrator 2022. szeptember 23. péntek, 13:25

Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének

25/2022.(IX.22.) határozata alapján

 

1. A pályázatot kiíró megnevezése, székhelye

Nógrádsipek Község Önkormányzata

3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.

 

2. A pályázat célja

A Képviselő-testület a 25/2022.(IX.22.) határozata alapján nyilvános pályázat önkormányzati ingatlanok értékesítésére.

 

3. Nógrádsipek Község Önkormányzata értékesítésre hirdeti az alábbi ingatlanokat:

Helyrajzi szám

Nógrádsipek 043/3

Nógrádsipek 043/4

Tulajdoni hányad

1/1

1/1

Alapterület (m2)

297 m2

515 m2

Megnevezés

szőlő

szőlő

Teher

Az ingatlan per-, teher- és igénymentes

Az ingatlan per-, teher- és igénymentes

 

Helyrajzi szám

Nógrádsipek 043/8

Tulajdoni hányad

1/1

Alapterület (m2)

4 ha 8570 m2

Megnevezés

legelő

Teher

Az ingatlan per-, teher- és igénymentes

 

Bruttó kikiáltási ár: 10.000.000.- Ft. Érvényes ajánlat a három külterületi ingatlanra csak együttesen tehető.

Bővebben: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ingatlanok értékesítésére - 043/3, 043/4 és 043/8 hrszu ingatlanok

 

MAGYAR FALU PROGRAM – Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése - 2020 (MFP-OTF/2020)

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

Írta: Administrator 2022. augusztus 29. hétfő, 00:00

Kedvezményezett neve: Nógrádsipek Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése - 2020 (MFP-OTF/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Óvodai tornaszoba fejlesztése Nógrádsipeken (3111203069)

Támogatás összege: 14.993.976.- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Jelen projekt keretében a Nógrádsipek 336/1 hrsz-ú ingatlan felújítására került sor. Pályázatunk célja az volt, hogy a nógrádsipeki óvodások számára tornaszobát alakítsunk ki az önkormányzat tulajdonában lévő Közösségi Ház nagyterméből.

Az eredetileg tervezett munkanemek nagy részét - az időközben bekövetkezett áremelkedés miatt - elhagytuk és helyette az óvodai tornaszobának helyet adó ingatlan tetőszerkezetét újítottuk fel.

A tető szerkezete, illetve cserépfedése, sem statikailag, sem esztétikailag nem megfelelő, bádogszerkezete, csatornája több helyen átengedte a csapadékvizet, rongálva ezzel az amúgy sem jó állapotú épületet, valamint épület körüli járdákat.

Az elvégzett munkálatok során, a tetőhéjazat, illetve bádog szerkezet teljes elbontása után, megerősítettük a meglévő fedélszéket. A sérült, korhadt szerkezeti elemeket kicseréltük, a bennmaradó részeket tisztítás, bárdolás után, impregnálószerrel felületkezeltük.

A megújított, megerősített fedélszéket fóliáztuk, majd ellenlécezés után cserépléceztük. A bádog elemeket szín azonos eresz-, illetve csatornaszerkezettel láttuk el. A tetőhéjazat Bramac Római NOVO betoncserép fedést kapott.

Az épületben lévő villámvédelmi rendszer teljes cseréje is megtörtént.

A belső felújítás során a régi, balesetveszélyes színpad teljes felújítására is sor került.

Az óvodai tornaszoba kialakításra került, az épület meglévő nézőterét alkalmassá tettük arra, hogy a helyi óvodások tornaszobaként használhassák azt.

 

Magyar Falu Program


   

Kerti zöldhulladék kezelésével kapcsolatos tájékoztatás

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

Írta: Administrator 2022. augusztus 23. kedd, 17:16

1. TILOS A KERTI ZÖLDHULLADÉK ÉS AVAR ÉGETÉSE

Az Országgyűlés módosította a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényt, így 2021. január 1-jétől törlésre került az a rendelkezés, amely alapján az önkormányzatok rendeletben szabályozhatják az avarégetést, így általánossá vált a kerti zöldhulladék és avar égetési tilalom az egész országban.  A koronavírus-veszélyhelyzet alatt ez a rendelkezés átmenetileg nem lépett hatályba, de a veszélyhelyzet lejártával a tilalom mostmár érvényes, az Önkormányzat környezetvédelmi rendeletéből is törlésre került a kerti hulladék és avar égetést szabályozó rendelkezés (a helyi hulladékgazdálkodásról szóló 2/2017 (II.28.) rendelet 20. §.)

A törvénymódosítás célja a levegő minőségének javítása, ezáltal a lakosság egészségének védelme, hiszen a levegőminőség alakulásában kiemelt szerepe van az avar és a kerti hulladék égetésének.

2. Mit kezdjünk a keletkező zöldhulladékkal?

Remek, környezetbarát megoldás: KOMPOSZTÁLÁS

Komposztálással csökken a környezetet terhelő hulladék mennyisége, felhasználásával kedvező hatásai miatt a kiskertekben termésnövekedés érhető el, illetve a hulladékgyűjtő edény is tehermentesül.
A házi komposztálás a kertes, családi házak tulajdonosainak biztosítja a szerves ún. zöldhulladékok (konyhai és kerti hulladék) természetes, szakszerű újrahasznosítását, vagyis komposzt formájában történő felhasználását.

Mit komposztálhatunk?

 • Konyhai szerves hulladékok (nyers zöldség- és gyümölcsmaradékok, elvirágzott növények, kávézacc, kiforrázott tealevelek, fehérítetlen papírfilterek, tojáshéj)
 • Háztartási hulladékok (papír tojástartó, papír zsebkendő, könnyen foszló papír törlőkendő, virágföld)
 • Kerti hulladékok (állati trágyák, kaszálék, aprított nyesedék, fakéreg, gally, lenyírt fű, lehullott lomb /kivéve a nem komposztálhatók között felsoroltak!/, szőlőtörköly)
 • Megjegyzés (A dió-, tölgy-, akác-, vadgesztenyelevél és a napraforgószár lassan (1,5-2 év alatt) bomlik le, ezért külön komposztálandó!)

Mit „nem szeret” a komposztáló?

 • Kerti hulladékok (fertőzött növényi maradványok ,tarackos évelők gyökerei, kemény viaszos levelek (fenyő, fagyal), indás vagy futónövények szára, burgonyaszár, gyomok)
 • Konyhai hulladékok (húsmaradékok, tejtermékek, zsír, csontok, főtt konyhai hulladék,  egész kenyér)
 • Háztartási hulladékok (cserép, üvegtörmelék, papír (kivéve a fentebb említetteket), műanyag hulladék (pohár, doboz, szemetes zacskó), fém konzervdoboz, kombinált üdítős és tejes doboz, vegyszeradalékos anyagok)

 

3. Házhoz menő zöldhulladék elszállítás a települési kommunális hulladék-szállító szervezésében


2022. Szeptember 02-i kezdéssel, havi 1x alkalommal, házhoz menő rendszerben a hulladékszállító a kommunális hulladékszállításra szerződött háztartásoktól elszállítja a nem komposztálható zöldhulladékot.

Kérjük, hogy az elszállítandó hulladékot a szállítást megelőző este, vagy szállítás napján reggel helyezzék ki az ingatlan előtti közterületre.

A hulladék kötegelése:

 • zöld színű, biológiailag lebomló zöldhulladék-zsák:  önkormányzatnál aláírás ellenében a szerződött  háztartások átvehetik. Maximum 1 zsák rakható ki ezt pótolják vissza a gyűjtés napján,  csak bio lebomló rendszeresített zsák használható. A zsák helyett használható a korábban kiosztott barna, zöldhulladék tároló edény  (kuka) is.
 • maximum 1 m3 kötegelt nyesedék rakható ki, ez nem lehet szúrós, kézi erővel könnyen mozgathatónak kell lennie, szóródó köteg nem lehet. Max 1 méter hosszú és 4-6 cm vastag nyesedéket tartalmazhat. A kötegbe nem rakható mezőgazdasági termelés nagy tömegű hulladéka (kukoricaszár, krumpli- vagy babszár).

 

Ömlesztett állapotban kérjük, ne rakjanak ki zöldhulladékot, mert nem kerül elszállításra.

   

HASZNOS TANÁCSOK a vad által belterületen okozott károk MEGELŐZÉSÉHEZ

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

Írta: Administrator 2022. augusztus 11. csütörtök, 10:46

Az Agrárminisztérium Vadgazdálkodási Főosztály tájékoztatójának megtekintéséhez kattintson ide!
   

Településkép megőrzése Nógrádsipeken, VP6-19.2.1-47-5-17

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

Írta: Administrator 2022. június 29. szerda, 12:28

 

 

A Kedvezményezett neve: Nógrádsipek Község Önkormányzata

A pályázati felhívás neve, kódszáma: Településkép megőrzése       VP6-19.2.1-47-5-17

A projekt címe, azonosító száma: Településkép megőrzése Nógrádsipeken

A szerződött támogatás összege: 7.999.994.- Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 95,00 %

A projekt befejezési dátuma: 2021. szeptember 6.

Bővebben: Településkép megőrzése Nógrádsipeken, VP6-19.2.1-47-5-17

   

1. oldal / 10